Satış Politikası Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1 - SATICI 

Unvanı

: BOFOR GIDA KOZMETİK ÜRÜNLERİ ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.   (www.bodrumyadigari.com)

Adresi

: Eskiçeşme Mah. Neyzen Tevfik Cd. No: 120/2 Bodrum Muğla

Mersis

: 0179000260000016

Telefon

: 0 252 316 2310

E-posta

: info@bodrumyadigari.com

 
1.2 - ALICI 

Müşteri olarak  alışveriş sitesine üye olan kişi veya üye olamandan sipariş veren kişi.
Sipariş aşamasında kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.bodrumyadigari.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.Alıcı, satıcının isim, ünvan, açık adres, telefon, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakki konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.bodrumyadigari.com sitesinde sipariş onay sayfasında yer alan mesafeli satış sözleşmesi ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI 'ya ait http://www.bodrumyadigari.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8. Yemelik portakal meyve çapı 72 mm ve üstüdür. Sıkmalık portakal meyve çapı 55 mm – 76mm arasındadır. Diğer ürünlerin ağırlıkları Limon: 90 gr – 200 gr arasında, Nar: 300 gr – 750 gr arasında, Greyfurt: 250gr – 550 gr arasında, Mandalina 80 gr – 160 gr arasındadır. Meyve çapları/ağırlıkları dönemsel olarak +-%5 oranında değişiklik gösterebilir.

 4.9. Ürün görsellerinde görünen meyve istifi/kasa içi yerleşimi, meyve boyuna ve çapına göre değişiklik gösterebilir. Kasaların içindeki meyve adetleri görsellerden farklı olabilir.  

4.10. Meyve grubundaki ürünler kasa adedi olarak satılmaktadır. Birim fiyat kasa için verilmektedir. Kasa içi kiloları ortalama kilo olarak belirtilmiştir. Kasa içinde meyve kilolarında +- %5 sapma olabilir.

  

4.11- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir

 

4.12- İşbu sözleşme, ALICI’nın ürünü satın almasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

 

4.13- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz. 

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve paketin açılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması için söz konusu ürünlerin SATICI’nın ürünü göndermiş olduğu kargo şirketine iade edilmesi gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, taze meyve/sebze, kek, kurabiye, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz. Taze meyve/sebze ürünlerinde ezilme, bozulma gibi istenmeyen bir durum görüldüğü zaman, ürün ambalajı tamamen açılmadan ve kargonun geldiği gün ürün resminin çekilerek bodrumyadigari.com a iletilmesi ve sorunun yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Taze meyvede, reçel, kurabiye ve/veya kekte iade olmayıp kullanılmayacak durumda olan ürün miktarı müşteriye gönderilecektir. Ürün lezzetini beğenmeme durumunda iade söz konusu değildir.

MADDE 7 - GARANTİ KOŞULLARI

 www.bodrumyadigari.com, satılan ürünlere ilişkin herhangi bir garanti sorumluluğu altında bulunmamaktadır.

MADDE 8- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

8.1. “Satıcı”, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

8.2. Haklı bir sebebe dayanmak suretiyle “satıcı”, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan, “alıcı”ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. 

8.3. “Satıcı”, mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, durumu, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan “alıcı”ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir.

 

MADDE 9- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, www.bodrumyadigari.com sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. 

MADDE 10- YENİ SİPARİŞİN İPTALİ

www.bodrumyadigari.com’ dan yeni verdiğiniz siparişinizi iptal etmek istediğinizde “Sipariş Takibi” bölümünden siparişlerinize bakınız. Sipariş listesi ekranda listelenecektir. Bu ekranda “Tedarik Aşamasında “gözüken siparişlerinizde bizimle iletişime geçerek verdiğiniz siparişi iptal edebilirsiniz. İptal ettiğiniz siparişleriniz muhasebe tarafından onaylandıktan sonra para iadesi yapılmaktadır. Yeni verdiğiniz siparişlerin iptal işlemini yapabilmemiz için siparişinizin kargoya çıkmamış olması gerekmektedir. Sipariş takibi bölümünde “Siparişiniz Kargoya Verilmiştir.” ibaresi bulunan ürünlerin sipariş iptalleri yapılamamaktadır.

 

MADDE 11 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

11.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, ALICI kişisel verileri veri sorumlusu sıfatıyla BOFOR GIDA KOZMETİK ÜRÜNLERİ ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından toplanabilecek, aktarılabilecek ve başka şekillerde işlenebilecektir.

11.2. ALICI’ların hangi kişisel verilerinin işlendiği, kişisel verilerin işlenme amaçları, aktarım yapılan kişiler ve aktarım amaçları, kişisel verileri toplamanın yöntem ve hukuk sebebi ile ilgili kişilerin KVKK’nın 11.maddesinde sayılan haklarına ilişkin diğer açıklamalar Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilir.

 

MADDE 12- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

12.1. “Alıcı”, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini “alıcı”dan talep edebilir. “Alıcı”, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı “satıcı”nın uğramış olduğu zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

12.2. “Alıcı”nın diğer ödeme şekillerinden birini tercih etmesi halinde, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, genel hükümler çerçevesinde, “satıcı”ya karşı sorumlu olacaktır.

 

MADDE 13- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Bodrum Mahkeme ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI 

www.bodrumyadigari.com

Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et